Vienų projekto „Žinok viską Kaišiadoryse“ mokymų metu kilo diskusija apie neįgaliųjų įsitraukimą į bendruomenines veiklas, jų užimtumą ir motyvaciją. Tad kalbiname Astą, dirbančią su žmonėmis turinčiais klausos negalią.

GAL GALITE PLAČIAU PAPASAKOTI APIE SAVO DARBĄ IR ATLIEKAMAS VEIKLAS?

Mano tiesioginis darbas teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir sociokultūrines paslaugas žmonėms turintiems klausos negalią. Taip pat vyksta saviraiškos įgūdžių lavinimo ir palaikymo užsiėmimai.

AR JŪSŲ VEIKLOJE DALYVAUJA TIK KLAUSOS NEGALIĄ TURINTYS ASMENYS?

Kasdienėje veikloje daugiausiai dėmesio skiriu žmonėms su klausos negalia, tačiau įgyvendinat projektus įtraukiami žmonės turintys judėjimo negalią.

KOKIAI SRIČIAI SKIRIATE DAUGIAUSIAI DĖMESIO?

Mūsų organizacija didelį dėmesį skiria tik žmonėms su negalia, rūpinamės jų užimtumu vykdant saviraiškos ugdymo užsiėmimus, kurių metu dalyviai yra mokomi įvairaus amato. Tokio kaip žvakių liejimas, muilo gaminimas, skiautinių siuvimas, darbeliai iš vilnos, mezgimas.

Neįgaliųjų skiautiniai
Skiautiniai Baltijos kelio akcijai

KAS JŪSŲ ORGANIZACIJĄ FINANSUOJA, IŠ KUR GAUNATE LĖŠAS?

Visa veikla yra finansuojama iš neįgaliųjų departamento ir rajono savivaldybės lėšų. Todėl galime džiaugtis, kad priemonėms vykdyti užimtumo veiklas lėšų mums pakanka.

SU KOKIOMIS PROBLEMOMIS SUSIDURIATE DIRBDAMI SAVO DARBĄ?

Įžvelgiame dvi pagrindines problemas:

  1. Dalyvių pritraukimas į veiklas.
  2. Darbelių, pagamintų užimtumo būrelio metu, realizavimas.

AR GALĖTUMĖTE APIE ŠIAS PROBLEMAS PAPASAKOTI PLAČIAU?

Sunku sudominti kažkokia veikla, nes organizacijoje dauguma yra vyresnio amžiaus žmonės. Kiek bandėme patys skleisti informaciją per seniūnijas, gydymo įstaigas dalindami apie savo organizaciją sukurtus lankstinukus, informacija nepasiekdavo žmonių. Neįgaliųjų darbeliai būna labai kruopščiai pagaminti, tačiau dažniausiai mes juos galime tik padovanoti, pareklamuoti, parduoti organizuojamose mugėse, kurios vyksta labai retai, per visus metus tik kelis kartus: tai pavasario mugė prieš Velykas ir dar viena – žiemą prieš Kalėdas. O darbeliai yra gaminami visus ištisus metus.

AR TURITE MINČIŲ, KOKS GALĖTŲ BŪTI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAS?

Aš manau, kad abiejų iškeltų problemų sprendimas galėtų būti reklama. Kilo mintis, kad tiek mūsų organizacijoje, tiek ir kitose, galima būtų padaryti atvirųjų durų dienas. Apie tai informuojant visuomenę, kokiomis dienomis tai vyktų, atėjusiems pristatyti veiklas parodant užimtumo metu pagamintus darbelius, papasakojant apie organizuojamas išvykas su užimtumo dalyviais. Manau, kad atsirastų susidomėjusių, kurie galėtų ir norėtų prisijungti.

Mugėje, skirtoje Neįgaliųjų dienai paminėti (Kaunas)
Neįgaliųjų mugė „Tau, Vilniau” (Vilniuje)

KODĖL TAIP MANOTE, AR TURITE KAŽKOKIŲ PAVYZDŽIŲ?

Savo aplinkoje turėjau pavyzdį, kai žmogus, po nelaimingo atsitikimo liko neįgalus. Buvo labai ilgas kelias jį prikalbinti lankyti centrą, tačiau užteko vos vieno atvykimo ir jis čia lankosi iki šiol. Vykstant į kitas organizacijas pristatyti veiklas nors ir neperteiksim centro auros, tačiau pabendravus su čia būnančiais žmonėmis, tikiu, jog kils noras pabandyti įsitraukti į veiklas.

AR TENKA DALINTIS SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS SAVO PATIRTIMI?

Taip, mes dalyvaujam respublikinėse, rajoninėse mugėse ir dalinamės tiek gerąja patirtimi, tiek klaidomis, iš kurių galime pasimokyti. Mes tarpusavyje jau daug metų kalbam, kad reiktų krautuvėlės, kurioje būtų galima parodyti neįgaliųjų darbelius ir norintieji galėtų juos įsigyti, taip paremti organizacijas. Bet visuomet iškildavo kliūčių… Tokia krautuvėlė yra Vilniuje.

KIEK KAIŠIADORIŲ RAJONE YRA NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJŲ IR KAS JAS VIENIJA?

Kaišiadorių rajone yra Neįgaliųjų draugija, Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga, Aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Kaišiadorių kurčiųjų draugija. Visas šias organizacijas vienija tos pačios veiklos, dėmesys kreipiamas į žmonių su negalia užimtumą.

GALBŪT DAR NORĖTUMĖTE KĄ NORS PASAKYTI PABAIGAI?

Kadangi aš dirbu šioje srityje šešiolika metų ir man šis darbas tikrai labai patinka, norėtųsi savo gerąją patirtimi bei žiniomis pasidalinti su žmonėmis. Manau, kad gera reklama, tai jau pusė darbo pritraukiant naujus žmones į užimtumo veiklas. O neįgalus žmogus gali labai daug duoti visuomenei, nes didelė dalis jų yra pozityvūs, geranoriški.

Projekto dalyvės Asta ir Lina

Ketegorijos: Naujienos

Pakeisti dydį