Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus priemonei: „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Prašymai priimami nuo 2021 m. gruodžio 10 d. 08:00 val. iki 2022 m. vasario 1 d. 17:00 val.

Parama iki 32 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%.

Visa informacija apie kvietimą: https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-x.html

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais:

  •  projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel. Nr. +370 607 63800;
  • viešųjų ryšių specialistė Jurgita Navickienė, tel. Nr. +370 607 59080;
  • viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė tel. Nr. +370 659 76780;
  • finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel. Nr. +370 607 59305;
  • taip pat el.p. kaisiadorysvvg@gmail.com.

Daugiau informacijos puslapyje www.kaisiadorysvvg.lt

Parengta pagal Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės informaciją

Ketegorijos: Naujienos

Pakeisti dydį