Projekto metu planuojam įtraukti 5 savanorius, kurie:

 • rinks projekto dalyviams ir kitiems negalią turintiems asmenims aktualią informaciją,
  susijusią su verslumo didinimu, verslo kūrimu bei vystymu,  ir kels į svetainę bei socialines paskyras;
 • pagal poreikį suteiks dalyviams palydėjimo paslaugas į įstaigas (dėl verslo steigimo ar savarankiškos veiklos);
 • asistuos projekto dalyviams mokymų ir informacinio renginių metu (pagalba atvykstant, vertėjaujant į gestų kalbą, techninė pagalba);
 • dirbs teikiant vertimą į gestų kalbą informacinio renginio metu.

Projekto dalyviais gali tapti visi darbingi neįgalius Kaišiadorių miesto gyventojai.

Projekto savanoris (nuo 16 metų, gyvenantis bet kurioje Lietuvos vietovėje) padeda įgyvendinti projekto veiklas t.y. viešina projekto informaciją ir bendrauja su projekto dalyviais. Savanoriai dalyvauja savanorystės mokymuose.

Projekto dalyvis, tai bet kokio amžiaus darbingas-neįgalus Kaišiadorių miesto gyventojas, kuris turi galimybę dalyvauti bet kuriuose iš šių mokymų nepriklausomai nuo įsitraukimo į projekto vykdomas veiklas (vienuose ir/ar daugiau mokymų): 

 • Mobilios aplikacijos mokymai;
 • Internetinių svetainių administravimo mokymai;
 • Lauko reklamos mokymai;
 • Verslumo skatinimo ir informacijos sklaidos mokymai;

Dalyviai išklausę visą mokymų paketą turės galimybę kartu su projekto vadovais kurti bei plėtoti viešinimo verslą. 

Taip. Tačiau uždarbis priklausys nuo verslo sėkmės bei dalyvio indėlio į sukurtą viešinimo verslą.

Projekto savanoris gaus:

 • raštišką „Žaliųjų velnių“ organizacijos rekomendaciją;
 • diplomą, kuriame pažymimos įgytos kompetensijos;
 • patirties dirbant viešinimo srityje bei viešinimo verslo kūrime;
 • pažymėjimą, kuris pripažįstamas, kaip 0,25 stojamasis balas į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Trumpiausias - 40 val., ilgiausias - 200 val.

Pakeisti dydį